Het regent geen verontschuldigingen laat staan pijpenstelen. Het regent evenmin hondenbrokken, je zou geen hond door dit weer jagen.

We liepen even buiten, er viel geen kat te zien. Dit rotweer is het nieuwe normaal en vult het opvangbekken in een uur in plaats van in een dag.

Binnenshuis is de plaats waar je moet zijn, je hoort er thuis; tegenwoordig werk je er ook, je er drie in plaats van twee maaltijden. Niet de hemel maar het plafond is de limiet. Nergens valt de horizon te zien, noch de zon.

Het zonnetje in huis is nu het zotteke in huis.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.