De bezetting van de tafel
duurde korter dan die van de stoelen
Kopjes werden versneld weggedragen
en de koffiekan beschoor die ochtend
geen lang staan op het tafelblad.

Ditmaal waren er geen Duitsers
De tassen waren tassen
en werden, gevuld met paperassen
meegenomen naar een ver kantoor
Er werd Nederlands gesproken
maar ook de woorden bleven
niet lang hangen in de ochtendlucht.

Waar moeder ze verslond
op haar weg naar de wasmachine
en daarna het puzzelboek.

Toch had de bezetting een slachtoffer
geëist, de dode buurvrouw werd besproken
en er werd om haar dood getreurd
woorden van verlies
uitgesproken naar de moeder
die kort erna toch meester
van haar bezoek werd.

Het tafelblad kreeg nog een veeg
omdat iemand koffie had gemorst
Het Rummikub-spel bleef
ditmaal in de kast.