Het stuurloze van de groep zelfwoordangstaanjagers – hoe omzeil je anders de censuur?  – overtuigde de hordehandhavers niet helemaal; ze worden ook vlug tot HHH herleid of nog tot de HHH-clan.

Overigens zou later blijken, toen het al te laat was, dat de groep niet echt stuurloos was. Hij werd met name aangestuurd en aangevuurd door MMT, zoals hij zichzelf had afgekort en die in Nederland als een soort dief wordt bestempeld in het virtuele leven op het internet.

Officieel en ook wel achterbaks wordt hij afgedaan als hermetisch en van geen gewicht. Er bestaan dienaangaande geen notulen van vergaderingen, daar die nooit hebben plaats gevonden.

Gewichtloos, wat mooi. Zelfwoordangstaanjagers, het zal nooit woord van het jaar worden.