Het geeft geen pas. Lopen we niet met zijn allen in de pas? Gedwee loopt het vee naar de slachtbank.

Geeft iemand uitsluitsel? Zodat hij of zij zich uitsluit? Is dat beter dan dat hij of zij wordt uitgestoten?

Verdienen wij zomaar ons lot? Krijgen we wat we verdienen, ons verdiende lot? Of speelt daarin blinde willekeur?

Dit ultra korte kortverhaal is niet eens een verhaal. Het dreigt uit te lopen op een eindeloos gedoe, een hopeloze ondervraging door een stel hopelozen.

We willen het zover niet laten komen en sluiten hier kort en af.