Het geeft geen pas. Lopen we niet met zijn allen in de pas? Gedwee loopt het vee naar de slachtbank.

Geeft iemand uitsluitsel? Zodat hij of zij zich uitsluit? Is dat beter dan dat hij of zij wordt uitgestoten?

Verdienen wij zomaar ons lot? Krijgen we wat we verdienen, ons verdiende lot? Of speelt daarin blinde willekeur?

Dit ultra korte kortverhaal is niet eens een verhaal. Het dreigt uit te lopen op een eindeloos gedoe, een hopeloze ondervraging door een stel hopelozen.

We willen het zover niet laten komen en sluiten hier kort en af.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.