Kwijting geschiedt volgens de vigerende procedures. Zo ongeveer stond het daar te lezen. Eerst echter las ik: ‘Wijting geschiedt ….’, waarbij volgens mij ‘geschiedt’ wijst op visvangst.

Het had gekund. Zou ik verder lezen? Veel zin had ik er niet in, veel zin viel er ook niet te rapen bij al die onzin.

Na aftrek van de door ons gepleegde en gedelgde onkosten…. Ineens begrijp ik hoe sommigen er dan maar een eind aan maken.

Als u met vragen omtrent zelfdoding worstelt, aarzel dan niet langer. Of misschien toch eerst de zelfmoordhulplijn opbellen.

 

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.