Op het eerste maar ook op het vergezicht heerst vooral chaos, overheerst de trend neerwaarts. Dit geldt voor de overgrote meerderheid gekluisterd aan het vergezicht. Jarenlange oefeningen in blindstaren hebben ze erop zitten.

Onze eigen jarenlange oefeningen in dichtgezicht daarentegen, het gedicht dat zich tot onszelf en enig ander richt, leren ons dat er voornamelijk een trend bestaat tot samenhang en daardoor harmonie, daar immers blijkt, keer op keer, dat 1 & ander, zoniet alles met alles en nog wat samenhangt. Waarbij wij vaak als aanhangsel dienst doen.

Hoe is het mogelijk! Dat zo’n diep inzicht in zo kort verhaal kan worden gevat!