Toen deze of gene persoon een scheet liet, daardoor opgelucht, was er een vuiltje aan de lucht. Sommigen zijn in staat een wind te laten zonder een geur achter te laten. Hoe dan ook beveelt elke arts aan die wind te laten gaan.

Aldus hebben we weer een probleem uit onze samenleving verholpen.

Verder zouden we, nu we toch in die streek vertoeven, ook de zaak van de onderbuikbeharing of niet kunnen aanpakken. Standpunten ter zake zijn echter tegengesteld, harig of kaal, er zijn er slechts twee zou je denken. Er tekent zich hoe dan ook een derde weg af maar het is zeer de vraag of die de tegenstellingen kan overbruggen. Allicht is het nog even te vroeg of zet ik dat uiteen in een stukje apart.

Dat grote cruiseschepen moeten wegblijven uit Venetië staat buiten kijf. Het betreft dan ook geen dilemma.