De hik is een gretig bestudeerd verschijnsel. Hij maakt geen onderscheid tussen links- en rechtshandige, jong en oud, vrouw en man, rijk en arm … zijn er nog tegenstellingen? De hik maakt er komaf mee.

Een multidisciplinair team kwam tot deze conclusie. Een half schrandere socioloog stelde voor de hik een jaardag te geven. Hij gooide het in de groep maar ving bot.

‘Er zijn al genoeg jaardagen die bovendien eenzijdig de focus leggen op een kant van de medaille, op een enkele kant van de tegenstelling. Een jaardag voor de linkshandigen, niet voor de rechtshandigen, die blijven die dag lekker in de kou zitten. Ze hebben overigens geen jaardag en hebben die niet nodig. Zo werkt dat dus. De hik zou dat spel bederven.’

Aldus sprak de filosoof in het team. De wiskundige viel hem meteen bij. De anderen volgden schoorvoetend.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.