Het stuurloze van de groep zelfwoordangstaanjagers – hoe omzeil je anders de censuur?  – overtuigde de hordehandhavers niet helemaal; ze worden ook vlug tot HHH herleid of nog tot de HHH-clan.

Overigens zou later blijken, toen het al te laat was, dat de groep niet echt stuurloos was. Hij werd met name aangestuurd en aangevuurd door MMT, zoals hij zichzelf had afgekort en die in Nederland als een soort dief wordt bestempeld in het virtuele leven op het internet.

Officieel en ook wel achterbaks wordt hij afgedaan als hermetisch en van geen gewicht. Er bestaan dienaangaande geen notulen van vergaderingen, daar die nooit hebben plaats gevonden.

Gewichtloos, wat mooi. Zelfwoordangstaanjagers, het zal nooit woord van het jaar worden.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.