Nee, hoor, dit gaat niet over de penis. Daar wordt elders vaak genoeg over geluld. De gemiddelde gestalte van politie-inspecteurs in dito romans, dat is de kwestie: die bedraagt doorgaans een meter vijfenvijftig tot een meter vijfenzestig. In spionageromans bedraagt de gestalte van de geheim agent vaak meer dan een meter zeventig.

Bestaan daarover afspraken tussen de schrijvers of gaat het om onuitroeibare stereotypen? Of speelt er nog wat anders mee?

Directeuren van hotelzalen geschikt voor congressen of seminaries, die tegen een blanco agenda aankijken of afrekenen met een dood seizoen, zouden de idee kunnen opperen een lezingenreeks gevolgd door een debat aan deze kwestie te wijden. De titel heb ik al gesuggereerd en hij staat borg voor veel belangstelling, zij het misplaatst. Vele landen huisvesten vele universiteiten en daar zouden zeker wel enkelingen, onderzoekers, hoogleraren, assistenten en dies meer zich met dergelijke kwesties kunnen inlaten, hetzij aan de faculteit der letteren, hetzij aan de faculteit der psychologie.

Zo’n directeur speelt de kwestie dan handig door aan een evenementenbureau en na enige  tijd loopt zijn zaal weer vol. Hij mag evenwel niet vergeten enkele journalisten een exclusief doch gratis toegangsticket op te sturen.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.