KutBinnenlanders.nl

Dag: 13 november 2022

A theory of everything (It’s all within)

I don’t know why they spent millions on that Collider-thing
when every morning, noon and night I feel atoms holding tight
colliding, crashing and exploding on the inside
You may need an MRI, a blood-test, but no reason why
it’s all here, I can tell you the status, the digits climbing high.

Look into my eyes, listen to my heart that cries
read the first and last lines of where it all begins
The universe and a theory of everything
You don’t need to look at the stars
cause here, you feel? It’s all within!

Here’s the sun and the stars, in my chest is where we are
Here are the neutrons and the way they make us feel sunny
exciting and therefore make our blood get hot and runny
You may not find consistency in everything I feel in me
but in here’s all proof you need and you can get almost for free…

(refr.)

The reason why I still exist, like the universe also insists
It’s in the way my body is drawn to holding hands like porn
and sticking to eachother like there’s no one else born
to the one you see me with in the streets, with whom every day I meet
The universe expands on the feeling of love, still pending.

(refr.)

 

Doet de lengte ertoe?

 

Nee, hoor, dit gaat niet over de penis. Daar wordt elders vaak genoeg over geluld. De gemiddelde gestalte van politie-inspecteurs in dito romans, dat is de kwestie: die bedraagt doorgaans een meter vijfenvijftig tot een meter vijfenzestig. In spionageromans bedraagt de gestalte van de geheim agent vaak meer dan een meter zeventig.

Bestaan daarover afspraken tussen de schrijvers of gaat het om onuitroeibare stereotypen? Of speelt er nog wat anders mee?

Directeuren van hotelzalen geschikt voor congressen of seminaries, die tegen een blanco agenda aankijken of afrekenen met een dood seizoen, zouden de idee kunnen opperen een lezingenreeks gevolgd door een debat aan deze kwestie te wijden. De titel heb ik al gesuggereerd en hij staat borg voor veel belangstelling, zij het misplaatst. Vele landen huisvesten vele universiteiten en daar zouden zeker wel enkelingen, onderzoekers, hoogleraren, assistenten en dies meer zich met dergelijke kwesties kunnen inlaten, hetzij aan de faculteit der letteren, hetzij aan de faculteit der psychologie.

Zo’n directeur speelt de kwestie dan handig door aan een evenementenbureau en na enige  tijd loopt zijn zaal weer vol. Hij mag evenwel niet vergeten enkele journalisten een exclusief doch gratis toegangsticket op te sturen.

 

© 2023 KutBinnenlanders.nl

Theme by Anders NorenUp ↑