Hoe vaak valt onvertogen de zegswijze ‘In een volgende aflevering van dit programma …..’, dan kijk ik steevast de andere kant op. U niet? Aflevering kan ook uitzending heten. Eigenlijk doet dat er niet eens toe. Als de kijker maar reikhalst.

Of je laat in een serie de held van een klif vallen waarbij hij net op tijd zich kan vastklampen aan een uitstekende boomwortel. Einde aflevering. De kijker kijkt gegarandeerd uit naar het vervolg. En van de ene klifhanger naar de volgende rijg je een serie aaneen.

Momenteel loopt in België een spannende reeks, zij het dat er geen dagelijkse maar wekelijkse afleveringen zijn. ‘Burgemeester zet een stap opzij’. Kijkt wel uit om niet van een klif te vallen of iemand zou hem of haar moeten duwen. In deze serie zijn man en vrouw elkaars gelijke en aan elkaar gewaagd. De jongste uitzending had als titel: ‘Er zijn burgemeesters die niet weten dat er een plichtenleer bestaat’. Wie zal als volgende een stap opzij zetten? Kan het erger dan in Sint-Truiden? Wat deden Bart de Pezewever en zijn schepen van cultuur in Rabat? Wordt vervolgd.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.