De grote veiligheidslieden, uit vier verschillende instanties, komen doorgaans maandelijks bijeen. Even doorgaans luidt hun besluit na afloop van de vergadering: alles verloopt zonder incidenten.

Er wordt hier en daar invloed uitgeoefend en/of aangewend, maar niets wordt verdraaid. Behalve het Vals Behang, maar dat spreekt vanzelf en spreekt eerder Chinees dan Russisch. Stemmen achter het behang, heet het hoofdstuk in het rapport der veilige wijzen.

Echter, deze zomer zijn er verkiezingen. Moskou en Peking liggen op de e-loer. Zoals Wilde Geert in Nederland won, zou ditmaal het Vals Behang hoog scoren.

De belangrijke veiligheidsdiensten vergaderen nu dan ook wekelijks. Een besluit na de vergadering blijft uit.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.