Terwijl regeringen aller landen zich buigen over de belasting op vermogenden, met name de energiemaffia, vergeten we de asmogendheden.

Gelukkige schieten geschiedkundigen en romanschrijvers ons ter hulp. In de Tweede Wereldoorlog waren Italië, Duitsland en Japan asmogendheden. In het huidig conflict omtrent de oorlog in Moldavië ontstonden heel even asmogendheden. Zoals China met Rusland, of Rusland-Turkije. Vladin Putain zocht overal ondersteuning voor zijn zure inval. De aldus ontstane asmogendheden brokkelen echter al snel weer af. Bolsano en die onnozele voetballer in Brazilië kunnen we bezwaarlijk mogendheden noemen.

Dit sluit geen microvormen uit. Waasland – Zeeland bijvoorbeeld, zij het onder- dan wel bovengronds, gaspijp en hoogspanningkabels. Doch dit terzijde. Ze vergaan in het niet vergeleken met Nordstream.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.