Toen we jong waren raakten we met vereende krachten vrij ver vooruit. Nu halen we nog amper tien kilometer die we in langere tijd afleggen.

De vereende krachten zijn niet meer wat ze ooit waren.

 

We kunnen ze niet uitdrukken in PK, wat staat voor paardenkracht. Een auto kan verschillende paarden vervangen. De kleine Citroën telde voor twee, 2PK vereende krachten dus. Tegenwoordig heeft een beetje auto tussen de vijfenzeventig en de honderd PK. Honderd vereende paarden. Geef toe, waarom zouden we nog uit onszelf de vereende krachten inzetten?

Wel, omdat de auto stilaan moet wijken voor de fiets.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.