“De markt zal erop inboeten”. Je hoort het deze of gene half geleerde ome zeggen. Nu eens op de radio, dan weer op de treurbuis.

De eenregelige waarheden, ze slaan ze ons om de oren. Er gaan opleidingen mee gepaard want niemand die een beetje geleerd heeft, spreekt zo.  Laat staan dat hij of zij zo denkt.

Zelfs schlagerzangers zingen langere zinnen.

‘Je belooft me alles te geven, wat wil ik dan nog meer. Ik hoef de lotto niet meer te winnen, ik heb jou gewonnen’.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.