Toen begin van het millenium onze Redder in Nood en ons Rokend Geweten omgelegd werden, verschenen er in onze Nationale Pers berichten dat er in geen eeuwen van dit soort gruweldaden hadden plaatsgevonden in ons O zo keurige, fatsoenlijke en tolerante minilandje….. ja dat zette mij tot denken, aangezien de Nationale Pers het af liet weten ook maar een beetje zelf te denken of te onderzoeken heb ik het maar voor hen gedaan. Het duurde even maar in 2009 werd mijn Groot Mondiaal Politieke MoordenKwartetspel voor het eerst ge-exposeerd in het Atrium van het Haagse Stadshuis.

Het is een zeer dynamisch en flexibel kwartetspel geworden dat ik steeds aanpas aan plaats en tijd. Vandaar ook dat bij de expositie in Indonesie het kwartet van Nederlandse Regeringsleiders werd vervangen door een kwartet met leiders van afscheidingsbewegingen. En het Nederlandse Verzetsliedenkwartet werd vervangen door een kwartet met studenten die sneuvelden tijdens de Reformatie in Indonesie in 1998. Ook kwamen in de Indonesische versie van het kwartet een aantal nieuwkomers met stip binnen, te weten Osama Bin Laden bij de iconen en Mohamar Gadaffi bij de Afrikaanse regeringsleiders. Zeeeeeeeer actueel dus, dit spelletje kwartet.

De gedachte achter het spel is dat al sinds mensenheugenis mensen bedreigd worden om hun politieke ideeën, hun gevoerde politiek of hun oppositie tegen de gevoerde politiek. De individuele mens is vaak slachtoffer van de situatie waarin hij verkeert, de tijd waarin hij leeft en de keuzen die hij op dat moment maakt of niet maakt, al dan niet bewust.

Zoals het spel laat zien, zijn er overal ter wereld zowel dictatoren als revolutionairen vermoord. Zowel verzetstrijders als regeringsleiders. Mensen van elke religieuze of etnische achtergrond, uit alle sociale klassen en van alle leeftijden. Sommigen van hen zijn in de loop der tijd iconen geworden van de mensheid, anderen raakten snel in de vergetelheid.

Dader en slachtoffer zijn vaak dezelfden. Verguist door de een, verheerlijkt door de ander. Opkomen voor je ideeën en je rechten, je politieke voorkeur of gevoerde politiek blijft een gevaarlijke bezigheid. Ieder moment kan je bedreigd worden of vermoord. De meeste van ons kiezen liever voor een leven buiten de spotlights en buiten de cirkels van de macht. Zij conformeren zich aan de politieke situatie, verkiezen een rustig leven en becommentariëren (vaak in anonimiteit en in eigen kring) slechts vanaf de zijlijn op veilige afstand. Slechts enkelen nemen (politieke) verantwoordelijkheid en maken keuzen, met alle risico’s van dien.

Dus even nadenken voordat je een leuk filmpje maakt of je je uitlaat over Martijn of ineens de wens hebt om Redder in Nood te worden………