Lachgas lijkt vluchtig, luchtig en doeltreffend. Je mag het niettemin niet in je auto vervoeren. Deskundigen van allerlei kunne zijn het er over eens dat als je het recreatief gebruikt, je gezondheid ernstig bedreigd wordt. Misschien krijg je er wel gegarandeerd een dementie van.

Ogenblik! U zegt recreatief. Is dat om te lachen?

Juist. Even toelichten. Als je het gas inademt en goed doorsnuift, door de longen heen naar het bloed toe, weet je wel, beleef je een roes. Haai in de skai, zoals dat vroeger heette.

Dat is echter niet meer om te lachen maar om te ontspannen. Om dan eindelijk toch te kunnen lachen, omdat het spontaan niet meer lukt.

En dat heet een gevaar voor de gezondheid?

Je kan inderdaad beter spontaan lachen, zonder hulpmiddel. Zoals we ooit leerden zweven zonder roesmiddel. Juist. Poëzie dus met een vleug humor.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.