KutBinnenlanders.nl

Dag: 9 december 2009

NATIONALE HANDSCHUDDAG EN KUT BUITENLANDER

De Nationale Handschuddag en het Open Nederlandse Kampioenschap Handenschudden voor Handpoppen zijn weer achter de rug. En jawel hoor, ze zijn zeker niet ongemerkt voorbij gegaan. Al in de vroege ochtend van 20 november, werd ik uit mijn warme bedje gebeld door BNR radio met de vijf belangrijkste vragen der journalistiek: Wie, wat, waar, wanneer en waarom. Gelukkig dat er geen moeilijker vragen te beantwoorden waren want het was pas 6.25 uur en dat is voor de gemiddelde Kut Binnenlander niet het juiste moment om aan diepte-interviews mee te werken. Bij KRO’s Goede Morgen Nederland gooiden ze er nog een schepje bovenop en begonnen ze uitgebreid te kutten over de Mexicaanse Griep, terwijl dat toch echt niet de afspraak was. Maar ja, waar haal je tegenwoordig nog je recht, als je je als mediaobject niet goed behandelt voelt? Eens bellen met al die mannen die in De Wereld Draait Door ook niet over hun nieuwste boekje of speeltje werden doorgezaagd, maar Mathijs het belangrijker vond om de veren in zijn eigen reet te steken. Enfin, over media-aandacht niet te klagen en dat was maar goed ook want het ging immers om een serieuze zaak. En Mexicaanse Griep of niet, er werden die 20e november vele miljoenen handen geschud in Nederland en elders in de wereld. Dus…. actie geslaagd!
Bert en Renfield kwamen net tekort
Frans en Kenneth tijdens hun overwinningshandschudding
Na de zeer geslaagde Nationale Handschuddag op 20 november werd het weer eens tijd om me te verplaatsen in het Kut Buitenlanderschap  en heb ik voor enige tijd de benen genomen naar Berlijn. Is er een andere plaats waar je je zo Kut Buitenlander kunt wanen als in Berlijn? Tuurlijk, is die er. Dichterbij en verder weg. Maar Berlijn lag voor de hand en met het Kut Buitenlanderschap valt het in het huidige Berlijn wel mee, als je wit bent tenminste en je betaalt voor de genuttigde curryworsten en bieren. Eens is dat anders geweest, maar dat heb ik gelukkig nooit hoeven ondergaan.

Retorische vraag: ben je in het huidige Europa zonder grenzen nog wel Kut Buitenlander als je wit bent en gewoon betaalt? Of ben ik eigenlijk gewoon Kut Binnenlander gebleven, die een wat beroerd en accentvol taaltje spreekt dat Germaanse wortels heeft? Binnengrenzen, buitengrenzen, Binnenlander, Buitenlander, alles een pot nat. Zolang ik niet gedwongen wordt in het Italie van Berlusconi televisie te kijken of in Frankrijk de Foie Gras via een trechter door mijn strot gestouwd krijg, valt het allemaal nogal mee. Maar je moet er toch niet aan denken dat je als jonge moslim Afrikaan op de kust van Tenerife aanspoelt en je denkt aan een heerlijke Europese vakantie te beginnen.

Goed, ik ben wat van het onderwerp afgeraakt. Ik was in Berlijn en wat doe je dan? Precies: een bezoek brengen aan het Russische militaire ereveld om onze bevrijders van Nazi Duitsland eer te betuigen.  Het werd een koud eerbetoon.  Gelukkig was ik niet op de fiets, op rolschaatsen, wilde ik niet met een bal of met mijn hond spelen en wilde ik al helemaal nichts betreten, want dan had ik wellicht toch nog een koude oorlog uit moeten vechten met het gezag. En daarvoor was ik toch echt niet naar Berlijn gekomen. Ik had gewoon een week rust nodig zonder achtervolgende handschuddende Handpoppen.
Erebegraafplaats USSR, Berlijn
Ook kwam ik in Berlijn nog het bewijs tegen van de aloude Freundschaft tussen Die Bundesrepublik en Nippon. Midden in het nieuwe centrum van de stad heeft Japan een modern schip gekwakt dat ze het Sony Center hebben gedoopt, waarmee ze de oude As wind in de nieuwe zeilen hopen te blazen.  Groots en indrukwekkend is het, als in vroeger tijden.
Sony Center, Berlijn
Al met al werd het een interessant bezoek aan Berlijn.  Heerlijk even Kut Binnenlander af en nu weer thuis in het vertrouwde, benauwde Nederland gewoon doorgaan met mijn shit. Jullie ook toch? Later! Arjan O.
Studio 54, Berlijn

 

Morgenmiddag: Daahaag Rechten van de Mens

[Persbericht van Vrijbit.nl]

10 December 2009 (Dag van de Rechten van de Mens)
Plein – Den Haag – van 16:00 tot 19:00 uur
“Daahaag Rechten van de Mens!”

Protest Demonstratie

Aanleiding: Op 10 december 1948 werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties de [pdf] Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Nu, 61 jaar later, moeten we helaas constateren dat de fundamentele burgerrechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook in ons land, steeds verder worden aangetast.

De opeenhoping van alle wet- en regelgeving die de privacy inperken heeft de afgelopen jaren ertoe geleid dat mensen steeds vaker worden gereduceerd tot een nummer of ander beperkt kenmerk. Daardoor raakt de eigenheid van de persoon ondergeschikt aan beleid van de overheid en het bedrijfsleven. In een angstvallige poging de maatschappij door persoons-registratie en -controle veiliger te maken is de balans tussen wat technisch mogelijk is en wat wenselijk in een gezonde samenleving is ernstig verstoord.

Zo stevenen we nu af op een samenleving die is gebaseerd op angst en wantrouwen. Een maatschappij bovendien waarin de overheid steeds grotere greep krijgt op alle doen en laten van iedere burger. Mensen die hier de dupe van raken kunnen zich nauwelijks verweren. Verzet tegen deze ontwikkeling is nauwelijks mogelijk. En het gros van de mensen ontdekt pas te laat wat er gaande is.

Tot voor kort had de meerderheid van de bevolking geen flauwe notie van de gevolgen als alles van je wordt geregistreerd, als onbevoegden toegang hebben tot je gegevens, er fouten worden gemaakt of met de gegevens wordt geknoeid. Nu nog zijn miljoenen onwetend over de technische mogelijkheden van koppeling van digitale bestanden, van gebruik hiervan voor datamining en aanleggen van profielen, van koppeling aan automatische identificatiesystemen en gebruik hiervan om het gedrag te beïnvloeden. Nu de controledrift echter zulke draconische vormen begint aan te nemen dat onschuldige burgers door hun eigen regering stelselmatig met gevangenisstraffen worden bedreigd,als men zich niet bij nieuwe wetgeving neerlegt, begint er bij steeds meer mensen te dagen wat er aan de hand is.

Doel: De Dag van de Rechten van de Mens aangrijpen om duidelijk te maken dat wij in Vrijheid willen leven, in een samenleving waarin mensen met elkaar er het beste van proberen te maken. Waar we elkaar in principe vertrouwen tenzij dit vertrouwen beschaamd wordt. Waar mensen pas verdacht worden als daar serieuze aanleiding voor is en pas schuldig bevonden als daarvoor bewijs is geleverd. Waar geen omgekeerde bewijslast wordt ingevoerd in het rechtssysteem. Waar we geen vazal zijn van andere mogendheden. Waar plaats is voor mensen die afwijken van gemiddelden. Waar mensen niet belemmerd worden om zich te ontwikkelen. Waar geen angst regeert. Waar de jeugd als belofte voor de toekomst wordt beschouwd in plaats van baby?s vanaf de geboorte als potentieel risico te gaan screenen. Waar iedereen een volwaardig leven gegund wordt.

Inzet: Duidelijk maken dat de regering met de afbraak van de privacy steeds vaker de fundamentele burgerrechten schendt zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Dat dit heel snel afgelopen moet zijn of we kunnen met ons handje wel Daaag zeggen tegen de Rechten van de Mens.

De demonstratie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Privacy First

Op 10 december van 16:00 – 19:00 op het Plein in Den Haag, vlakbij het Binnenhof. Muziek, gastsprekers, entertainment, en veel gelijkgestemde vrienden!

 

© 2023 KutBinnenlanders.nl

Theme by Anders NorenUp ↑