‘Geniaal? Zal ik je eens wat vertellen? Nee dan, dat wil je niet dat ik wat zeg. Ik zwijg al’.

Denk je echt dat het er telkens zo aan toe gaat?

‘Gezellig, hoor, zo is het best gezellig. Wat los van de wereld, zie je. Een paar centimeter van de grond geraakt. Maar wel samen. Dat nou maakt het gezellig’.

Denk je ook dat het er vaak zo aan toe gaat?

Er zijn nog andere mogelijkheden. Die verbleken in het licht van deze twee. Denk je ook niet?

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.