Het stoot water af, je blijft nogal droog onder die jas. ‘Dat zal nodig zijn met al die klimaatverandering.’

Je hoort het hem zo zeggen, zonder verpinken.

‘Er zitten echter geen gewichten ingebouwd of ingeweven die ballast zouden kunnen vormen als de waterstroom je meevoert’. Mijn repliek deed hem even zwijgen. Hij is echter geen zwijger. Daarom sprak hij uiteindelijk: ‘Met lood in de schoenen valt daar wel een mouw aan te passen.’

Kortom, de klimaatverandering? Laat maar komen.

(U of iemand anders vindt dit flauw; de klimaatverandering zal u wel weten te vinden)

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.