Misschien krimpen ze al een beetje. De eerste dag al? Dat zou wel vlug gaan. In elk geval laten ze zich al minder hard voelen.

Ze hebben dan wel geen tanden, toch dwing ik hen door de zure appel te bijten.

Het doet me verder niets. Ik heb geen medelijden. Ze moeten weg, verdwijnen!

Misschien zijn ze binnen een week verdwenen, in het niets opgelost.

Op zo’n moment is het niets me nabij. Ik kijk er naar uit.