KutBinnenlanders.nl

Dag: 20 januari 2010

Schaatsen (4)


De grote schrijver Ko te Let stond beteuterd voor de deur van Greutzenbad. Hij had de kunstrijschaatsen bij hun veters vast. De schaatsen waren een beetje vies wit. Er zaten krassen op het leer. Ko was helemaal niet blij met zijn geleende schaatsen. ‘Kop op jong, wie weet wat deze dag gaat brengen’, sprak hij tegen deur.

Hij liep de flat uit, op weg naar de stadsvijver. Ko voelde zijn rechtervoet wegslippen. De stoep was spekglad. ‘Wat is dit hier,’ riep hij uit. Hij keek verwijtend naar de tegels onder zijn voeten. Er was helemaal niet gepekeld! Ko was woedend. Het labbekakkerige pekelgedrag van de buurtbewoners irriteerde hem. Zoveel oude mensen en werklozen en niemand die er aan denkt afdoende te pekelen. En hardwerkende buurtbewoners als de grote schrijver Ko te Let maar onderuit gaan. Ko besloot er werk van te maken. Met de schaatsen schuifelde hij richting het stadskantoor. Hij ging zijn beklag doen. ‘De ambtenaren van stadskantoor 3 zullen dit varkentje wel even wassen’, lispelde hij verbeten.
Aan de gifgroene balie van stadskantoor 3 stond een vrouw. Ze droeg een bril met een dik roodmontuur. Ze loenste. ‘Kan ik u helpen, meneer?’ Ko zei dat hij melding wilde maken van ontverantwoord pekelgedrag. De vrouw keek hem nadenkend aan en schreef daarna wat op een papiertje. ‘Onverantwoord pekelgedrag. Nou we zullen ernaar kijken hoor, meneer Te Let.’ ‘Kunt u wel zorg dragen dat mijn klacht anoniem blijft?’ Ko was ontdaan dat er geen bedankje vanaf kon. Met een warm gevoel van burgerzin, stapte Ko naar buiten. Alweer een goede daad verricht. Als bekende stadsbewoner diende hij het goede voorbeeld te geven. Misstanden moest hij aan de kaak stellen. Als hij het niet deed, wie wel? Hij stond op een podium. Hij kreeg de medaille van goede burgerzin uit handen van een glunderende burgemeester met rode konen. ‘Voor de heer Te Let. De grote schrijver die al jaren het goede voorbeeld geeft van hoe het hoort in onze stad. Graag de handen op elkaar voor de heer de Let. De grote schrijver!’ (Wordt vervolgd, want een lage drukgebied met sneeuwmomenten nadert onze stad.)

 

© 2021 KutBinnenlanders.nl

Theme by Anders NorenUp ↑