Gebaseerd op feiten uit Brussel

 

De twee hangen uit het raam van de auto, aan dezelfde kant. Een zit vooraan, de tweede achteraan. Haast achteloos ligt hun hand aan de trekker van een automatisch repeteergeweer. (proef het woord)

Meteen barsten vermoedens los. Zouden het Kalasnikovs zijn? Of dwergbazooka’s? Of de millimeter scherpe van Herstal?

Hoe dan ook beginnen ze pas te schieten als hun doelwit in zicht is. Dat genadeloos voorover valt en in dezelfde beweging sterft.

Het is belangrijk dat de politie na afloop de straat afzet en de kogelhulzen kan zoeken, zodat de vermoedens de kop worden ingedrukt. Dan weet men welk wapen. Maar ook om na te gaan hoeveel kogels de misdadigers hebben geschoten.

Dit alles zal u worst wezen en komt dan ook niet in de krant.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.