16-9-2023

Er gist gemor onder het volk
maar hij zegt, en terecht, dat hij daar ook bij hoort
dat hij meelijdt met u onder die regenwolk
Hij noemt het steeds ‘wij’, dat is zijn stopwoord.

Hij troost ons, zegt dat hij er voor ons is
Slechts in verkiezingstijd zie je hem op straat
Of hij het goed of kwaad met ons meent, hij is
manipulator van hoe het met ons gaat.

Hij beheerst
de techniek van emoties
amendementen en moties
datgene wat iedereen zou willen kunnen en doen
Maar hij het eerst
met de techniek van emoties
die sympathieke lach in het hoogseizoen.

Eigenlijk wel raar dat nog steeds
wij trappen in dezelfde trucs
Machiavelli lacht en reeds
nieuw gezicht maakt confuus.

De woorden omgewisseld voor oud en nieuw synoniem
een ander smaakje modderwater
een hete druppel op de gloeiende kiem.

(refr.)

En over vier jaar blijkt de rommel in de kamer
en een nieuwe mama zegt: ruim het op!
Want onder in de goocheldoos ligt nog de hamer
waarmee hij beloofde te fixen met de spijker op zijn kop.

(refr.)