De bedlegerigheid begint zwaar door te wegen. Het aantal bedlegerigen neemt gestaag toe. Wat echter vooral zorgen baart is hun gulzigheid. Ze eten meer dan ze nodig hebben, zodat hun gewicht toeneemt. Vandaar dat ze doorwegen.

Deskundigen vergaderen vandaag voor de tweede keer om oplossingen uit te dokteren. Dokters in allerlei disciplines: dieet, mobiliteit, gewapend beton, sport en recreatie, ja zelfs filosofie. Enkel de poëzie ontbreekt, een oud zeer. ‘Dit is Afrika niet noch Rusland’, liet een deelnemer fijn opmerken.

In Afrika leeft de poëzie net als de rest op straat, in Rusland bij de wodka. Van zwaar doorwegende bedlegerigheid is daar dan ook geen sprake.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.