De oudstrijder was nu wel heel erg oud geworden, de strijd zou weldra een doodstrijd worden. Alsnog zat hij strijdlustig op een oude stoel in de tuin in de zon te mompelen: ‘Nooit meer oorlog’. Zijn kinderen en kleinkinderen en zijn buren en andere medeburgers betoonden grote eerbied voor deze laatste oudstrijder door te zwijgen over de kersverse oorlog die de Rus uitvocht in opvolging van het virus.

Bovendien zou de Rus zich vlugger gewonnen kunnen geven dan het virus. Zou hij dan sterven door het virus?

Voorlopig laten we dat in het midden.