Een mens spreekt niet vanzelf tot zichzelf. Iets zit hem of haar dwars.

Als een mens vreugde kent, houdt hij of zij die niet voor zichzelf in een besloten gesprek met zichzelf. Het is tobben als een mens tot zichzelf spreekt.

Of effe checken.

Als de mens creatief is, d.w.z. schept, heeft hij of zij nood aan zelfreflectie. Dan spreekt zo’n mens in en met zichzelf om te zien of wat hij of zij maakt, er toe doet, enige ontwikkeling kent, zin heeft of geeft. En of wat hij of zij gemaakt heeft hem of haar heeft veranderd.

Een mens spreekt niet vanzelf tot zichzelf.