Het is, het moet gezegd, een oude wagen. Schattingen gewagen van vijfentwintig jaar, misschien wel dertig.

De expert is formeel: tweeëndertig.

De eigenaar weet dat al langer maar krijgt geen stem in het kapittel. Dat laatste gaat immers enkel over de handelswaarde.

De eigenaar over passie. De carrosseriekleur glimt nog steeds.

Zijn vrouw heeft een glimmende huid met slechts enkele rimpels.

 

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.