Meer informatie over deze film.

Deze Emblemata werd oorspronkelijk op TilburgZ.nl gepubliceerd op 16 december 2006.

Ter volledigheid: op TilburgZ volgden nog twee ‘afleveringen’ die in feite het lanceren van uitgeverij De Blauwe Bloem inluidden. Puur voor de historische waarde staan die nog na de vouw. 
doctorandus Dautzenberg
doctorandus Dautzenberg
A.H.J. Dautzenberg (1967) woont en werkt in Tilburg-Noord.
www.ahjdautzenberg.nl
www.uitgeverijcontact.nl