Een ezel in gestrekte draf over de vlakte? Moet dat kunnen? Nee, dat kan niet.

Discrimineren wij dan de ezel niet? Nee, dat kan niet.

We zouden zo nog uren kunnen doorgaan maar nee, dat kan niet.

Straks komt Sint Niklaas, vandaag Sint Maarten. Die heeft geen knecht. De Sint, zo noemt men Niklaas, heeft gekleurde knechten. Ja, dat kan.

Ooit zat ik op de rug van een ezel in half gestrekte draf een berg af te dalen. Ja, dat kan.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.