De zebra heeft gefaald, ze heeft de streep niet gehaald. Zo ook de krokodil, geveld door een kokosnoot die viel op haar kop.

Geen mier raakt ooit verpletterd onder haar vracht.

Amper heeft Mila zich als werkbij aangemeld of ze druipt al van de honing. Ze weet raad met die raat.

De zelfhulpgroep ‘Sta de huiskat bij’ is ontbonden. Er was geen kat geïnteresseerd.

Thomas B. overweegt een zelfhulpgroep voor honden op te richten, ‘Wat we zelf uitrichten kan ons beter africhten’.

De zwarte panter komt in dit verhaal niet voor.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.