Op last van de politie is de website www.KutBinnenlanders.nl vandaag gesloten. Er mogen vandaag geen berichten op deze website geplaatst worden wegens, wij citeren uit de officiële sommatie die op onze deurmat viel: “het verregaande risico op opruiende satire“. Het is de heren in blauw ter ore gekomen dat zich op de website KutBinnenlanders.nl o.a. de volgende heren bevinden: “dhr. AHJ Dautzenberg, dhr. S. Food, dhr. R. Densen, dhr. G. Veeters en dhr. A. Vreeling. Bij nader onderzoek blijken deze heren zich systematisch schuldig te maken van berichtgevingen die niet of slechts gedeeltelijk op waarheden berust zijn en waar vaak een maatschappelijk opstandige bijsmaak aan kleeft.” In een Post Scriptum verklaart de politie “het waarheidsgehalte van de uitspraken van de heer O. Pater nog aan het onderzoeken” te zijn.

Het bevel omhelst slechts deze zondag. Morgen zullen er weer reguliere updates op dit weblog verschijnen.