De putjesschepper
Wordt aanbeden
Door kuilen
Die onuitputtend
Hoop putten

Om bergen te verzetten
Om nooit in de put te zitten
Om diepgravende inzichten
Om wat water

Om de snakkende ziel
Mee te laven