Den Haag 12 mei 2012. Door de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag dreigt een conflict te ontstaan tussen de ministeries van VW&S en Justitie. De uitspraak van 10 mei jl. n.a.v. een herzieningskortgeding aangespannen door Stichting Brein tegen The Pirate Bay ligt hier aan ten grondslag. Zullen onze wegen en snelwegen binnenkort leeg zijn?!

Volgens een woordvoerder van minister Opstelten biedt de uitspraak, waarbij het internet providers verboden wordt de toegang via de digitale snelweg tot the Pirate Bay mogelijk te maken, vele andere mogelijkheden. Te denken valt aan het beboeten van Rijks- en Provinciale- watersta(a)t(en)  dan wel verbieden van het gebruik maken van de autosnelweg of provinciale of andere wegen waarop te snel wordt gereden. “Wat op de ene snelweg verboden is, is uiteraard ook verboden op de andere snelweg” aldus de woordvoerder van minister Opstelten. “Wanneer het op de digitale snelweg verboden is om wetsovertredingen mogelijk te maken dan wel het faciliteren daarvan, dan geldt dit uiteraard ook op gewone wegen!”
Een woordvoerder van minister Schultz noemde deze voorstelling van het ministerie van Justitie “absurd, te gek voor woorden maar wil lopende de zaken nog niets kwijt.”
Een anoniem Kamerlid van GroenLinks noemde het idee van het ministerie van Justitie, creatief en in lijn met het Lenteakkoord, “Natuurlijk kan ik als fractievoorzitster verder hierover niets kwijt. Eerst zal dit moeten worden uitonderhandeld binnen onze Lentecoalitie. Wel wil ik kwijt dat ook de andere partijen hier best enthousiast over zijn. Alleen de VVD schijnt hierover verdeeld te zijn. ” Navraag bij de VVD leerde ons dat inderdaad de partij hierover tot op het bot verdeeld is. Aan de ene kant de automobiellobby die faliekant tegen dit plan is, aan de andere kant de harde justitiële handhavinglobby. Verder weigerde men ieder commentaar. Het CDA was niet voor commentaar beschikbaar al schijnt men daar deze plannen aan de kiezer te willen voorleggen middels een referendum. Iets waar men binnen D’66 laaiend enthousiast werd. “Eindelijk neemt het CDA eens een idee van ons over”, verzuchtte Alexander Pechtold.
Op de vraag of deze uitspraak niet de bijl aan een wortel van de rechtstaat is, bleef het stil, doodstil!

 
Vlad Tepescu
Vlad Tepescu
Steekt, schopt, brandt, alleen niet meer als zijn voorvader Tepes.