ZO ZAT daar De OPPERPATER

Hij zat daar zat op de bank , zat er niet mee dat hij daar zat op de bank zat … De anderen die daar zaten op de bank zaten er wel mee waren het heus zat dat hij daar zat daar zat op die bank … ze bleven ermee zitten en zagen het niet meer zitten .. Zo zat hij ook nog te roken dus ze roken dat hij zat te roken, merkten dat hij rook naar rook.. Zo zat, zo zat de Opperpater daar … ook weer alsmaar moppen te tappen terwijl de barman bier bleef tappen dat was dus in feite bar bier, zo zat daar de Opperpater die rook naar rook door al dat roken wat ze ook zo roken… men was het nu toch ook zat dat hij daar zo moppen tappend zo zat op de bank zat. Zo zat de Opperpater zat te roken terwijl hij zat op de bank zat met intussen ook een kater.. zat zo zat moppen tappend daar die prater met die kater van de drank de Opperpater …. al was er eerder nog een kater die daar nog even zat. Eerder nog lag daar de kater waar nu de Opperpater zo zat op de bank zat, die nu ook naar bier rook… omdat die kater daar steeds die rook daar rook was de kater van het huis, dus jawel de huiskater gegaan zo van die bank naar buiten. Lag nu daar op het terras, dat anders dan bij menige kroeg nu eens rook-vrij was.

Chris van de Ven
de stapschrijver