Er zijn 2 bananen die willen de sex gaan bedrijven.
Zegt de ene banaan tegen de andere banaan
Ga nu eens recht liggen

Lowy