Michiel van de Pol respecteert de minimumstafstand