De dame, die in de jaren tachtig placht te soppen op een Noorse zanger, beleefde tijdens het eightiespartijtje een Aha-erlebenis