De vooruitgang gebeurt met kleine stappen. Soms men een enkele reeks pedaalslagen. Die laatste worden hoe langer hoe meer voortgedreven door een elektrisch motoortje.

Nee, zeggen deskundigen, niet voortgedreven maar ondersteund. Zal me worst wezen, voorlopig rij ik nog op eigen kracht.

Op weg naar de winkel gaf een bord aan dat ik veertien kilometer per uur reed. Goed zo.

Anderzijds gebeurt de voortgang soms vliegensvlug, d.i. in de lucht.

Daartussen beweegt zich de auto of de trein. Of de bus. Kortom, er gaat veel mobiliteit gepaard met de vooruitgang.

Ik ga haast elke dag wandelen.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.