Beiden waren samen gevallen. Ziet u, Nederlanders, dat betekent niet hetzelfde als samengevallen, al ontgaat dit verschil velen onder u. Beiden, de fietser en de fiets lagen uit elkaar gespeeld.

Er kwam een politiewagen aangereden, al was er van een aanrijding geen sprake. Al snel kwam ook een ziekenwagen, en dus geen zieken wagen weet je wel, er aan. De fietser verdween in de scanner in het ziekenhuis. Bleef de fiets dan verweesd achter?

Het incident had plaats gevonden voor het huis van de fietser. Zijn vrouw was er dan ook vlug bij, niet blij maar ongerust. Zij ontfermde zich over de fiets.

Sneller dan de eerste minister enkele dagen later, verliet de fietser nog dezelfde avond het ziekenhuis. Want ook Alexander de Croo en zijn fiets waren samen gevallen.

Het is tijd dat iemand eens onderzoekt waarom die Hollanders spreken van sjofel miedia, alsof ze geen Nederlanders meer  zijn die gebruik maken van sociale media. Doch dit terzijde.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.