Zie je het al gebeuren? Of liever niet?

Zou het kunnen dat je iets liever niet ziet gebeuren? Hoe doe je dat dan?

Je kan je wenden tot een of andere tovenaar die een talisman voor  je tovert. Maar of het werkt?

Je kan ook besluiten niet langer teevee te kijken, niet langer tot het tee-vee te behoren. Dat werkt tot op zekere en grote hoogte. Je krijgt opnieuw een onbezoedelde, reclamevrije blik.

Sommigen onder de niet-treurbuiskijkers en –kijkenden kunnen zelfs vooruitzien en op tijd maken dat ze wegkomen.

Een snuifje zout is hier zeker op zijn plaats, meer dan een lepel suiker.