Kubisme op kutbinnenlanders

 

Je zou het beter beschouwen als louter fragment zonder de bijzonderheden van het hele corpus te onderkennen. (Ja, elk woord hier telt dubbel) Als je dan dat fragment voldoende in ogenschouw hebt genomen en er desnoods een vinger hebt op gelegd, kun je je ogen sluiten om aldus het geheel in ogenschouw te zien te krijgen en te nemen.

Dan open je je ogen, wend ze af van het fragment en ga je over naar het volgende fragment. Zo blijf je bezig en een tijdje zoet. Nou en of.

Het is pas als je eindelijk het laatste fragment hebt beschouwd dat je in het geheel kunt binnendringen. We zijn voldoende geneigd om deze benadering als wetenschappelijk te aanzien. Of als de mystieke weg.

De aarde alleen al.

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.