Adolf vond het videospel uit: op afstand werd de grootste bouwer uit de geschiedenis opgeblazen. (Op 8 februari 1942 kwam Fritz Todt om het leven bij een vliegtuigongeluk nabij het hoofdkwartier Wolfsschanze van de Führer bij Rastenburg. Er werd gespeculeerd dat dit geen ongeluk was maar een aanslag, mogelijk door de SS. Dit is echter nooit bewezen) Wij wachten niet op bewijzen. Todt verschilde van mening met den Adolf.

O, wat zalig dat in de afstand van het spel elke aantijging verdwijnt.

Ik heb er bij jou gelegen, het bijltje er echter niet bij neergelegd. Uit de actieradius blijven van welke Adolf dan ook. Ik heb het geprobeerd, lange tijd is het me gelukt.

Nadien heeft zelfs Mitterand het geprobeerd. Zijn kameraad die hij tot eerste minister had benoemd, had hij de laan uitgestuurd. Hij schoot zich voor het hoofd, op 1 mei. De man was vurig socialist. Ergens weende een minister – vriend.

(De censuurcommissie op het groot smoelenboek censureert tegenwoordig ook vermeldingen van dictators, al dan niet foute; daarom is de naam van Adolf niet vermeld)
 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.