Het heet al sinds enkele jaren dat het peil van het grondwater te laag is. De bevoorrading in drinkwater zou in het gedrang kunnen komen. Even geen gazon sproeien noch de auto wassen.

Zouden huizen dan minder last hebben van opstijgend vocht en met hen ook de bewoners? Bestaan daar degelijke studies over?

Hoe dan ook zat ik zonder paniek en met passie een boek te lezen. Het was dan wel zomer maar kil in huis. Ik verdroeg best wollen sokken en droeg er.

Waarom voelen die ineens klam aan? Oh, kijk, er staat water aan mijn voeten.

Ik stond op, trok naar de kelder en de deur open: we hadden een kelder vol water!

(enige uitleg bij onderstaand fotografisch gegeven: in het Nederlands luidt de tekst: ‘Hoe was jou eerste week van juli?)

 
Marc Tiefenthal
Marc Tiefenthal
In tijden van toenemende verdomming en groeiend nationalisme is het gepast, ha, erop te wijzen dat Marc Tiefenthal gemakkelijkheidshalve kan worden gecatalogeerd als Belgisch dichter, die zowel in het Nederlands als het Frans schrijft. In diezelfde context, stijgende verdomming en toenemend nationalisme, vraagt menigeen zich af waar de dichter verblijf houdt. Daar hij op twee plaatsen in de wereld verblijf houdt, dit is bilokaal woonachtig, heeft hij op het Groot Smoelenboek van de heer Sukkelberg, voor de lol Bobigny als woonplaats opgegeven. Kom hem daar maar niet bezoeken. Evenmin als in Menen, Ieper, Leuven, Bossière, Brussel, Antwerpen noch Temse, waar hij ooit gewoond heeft.