Veel Utrechtser wordt deze cartoon van (eveneens Utrechter) Argibald niet