Te ver
Ver goten
On menselijk
Oorlog leed

Te koop
Ver kocht
On roerend
Prijzen Oorlog

Het is allemaal
maar net
de context