In mijn hoofd
losse flarden
sprankelen
als vuurwerk
buiten mijn bereik
uit mijn ogen
gewrevel

Ongekunsteld
ongeraakt
uiterst brutaal
maar onbewogen

Te leuk te lief te mooi
was alles dan gelogen?

Schone schijn
real
replica
of imitatie

In relatie
tot

Brrrr, bah, bang
enge woorden
knarst en knispert

Frutteltrutteltrut

Geef me rust
met hei en hut

Laat me
nu maar met mezelf
griebels
goed
genoeg geweest

het is
het is

genoeg
klaar
geen gelul
geen gemaar

klaar