In de spiegel….

Neen, niet van de kapper, die hadden we jaren geleden al wervend voor barbiers in Sevilla en andere buitenplaatsen waar het slecht of goed toeven is sinds het uitbreken van de geldpest, maar gewoon op straat, langs de kant van ’s Heeren wegen vind je ze, bedoeld voor blik dat rijdt op uit fossiele brandstof geprepareerde gassen of vloeistoffen, soms zelfs beide, het kan niet op,Echt leuk wordt het pas als je zo’n zaktelefoon bij je hebt waarmee je op het moment suprème een digitaal plaatje kunt schieten ter vereeuwiging van je rotkop waar je dezelfde ochtend tijdens een scheer- of opmaakbeurt, zoveel aandacht hebt geschonken thuis als je noodzakelijk achtte met je niet-zere been uit bed gestapt uiteraard. Het resultaat van zo’n doldrieste actie zie je hier (zie bijlage) waarbij ik mijn leven in de waagschaal stelde en nog net op tijd kon wegspringen voor het aanstormende witte gevaar(te) dat zo graag in beeld wilde komen. Nu is de vraag: Wat is/zijn mijn eigendom(men)?

a) De witte auto
b) De Galaxy
c) Het huis
d) De gele plant
e) geen van boventaande
f) iets anders, nameilk: Elke vorm van creatief antwoord is welkom bij de redactie van uw favoriete webstek @Kutbinnenlanders

Goede antwoorden worden beloond met opname in het legertje van onze gevolgden en/of volgers* * laatstgenoemden lopen een niet gering risico door collegae tot #VVDW [volg(st)er van de week) worden gebombardeerd.

De deadline voor de premièreweek loopt a.s. maandag af